17 October 2015

RÖVSVETT All Makt Åt Mig 1998

by request
Here's some Swedish hardcore/crust. Rövsvett means "ass sweat" in Swedish. 

Tracklist

1 En Vacker Dröm
2 Har Du Märkt?
3 Alla Katter Grå
4 Paul Squires
5 All Makt Åt Mig
6 Jag Hatar Er
7 Fullast Kör
8 Paradis Ö
9 Självhat
10 De Blåser Oss
11 Livet Är Ett Skämt
12 Reklam
13 Vad Kostar Du?
14 Hjärndöda Rasister
15 Runør The Clown
16 Fan
17 The Dwarf

No comments: